Prawo rolników

rolnictwo w Polsce

Zadania Rolników

Zadaniem rolników jest skupianie się przy tych organizacjach,
które znać powinni, zarówno jak ich cele i środki działania, a nadto
powinni oni umieć korzystać z ich wskazówek i urządzeń.
Kolejarze posiadają duże ambicje obywatelskie, stanowią grupę
ludzi ściśle zorganizowanych i wyrobionych w praktycznym
działaniu z uwagi na ich rodzaj pracy, to też mogą odegrać niezmiernie
doniosłą rolę w tej akcji, stając się jej pionierami i dopomagając
do jej ujednolicenia. Mają oni nadto możność dzięki „Rodzinie
Kolejowej“ zdobycia wiedzy i środków do realizacji swoich
zamierzeń i zamiłowań w dziedzinie upraw amatorskich — ogrodniczych,
pszczelarskich, ogólno-rolniczych, lub w hodowlach, prowadzonych
na ziemi własnej lub kolejowej. Dzięki temu mogliśmy wprowadzić do uprawy jagodę i podnieść cenę jagody kamczackiej

Dzięki temu mogą stać się przykładem dla swojej okolicy, a rozmieszczeni wzdłuż torów kolejowych po całej Polsce, ożywieni jedną myślą i powiązani
jednym planem działania, oparłszy się o te instytucje fachowe,
przyśpieszyć mogą realizację rozwinięcia naszych bogactw.
Jak wiadomo nam wszystkim, kolejarze stykają się z przepisami
co chwila. Od ścisłego stosowania przepisów kolejowych zależy
nieraz życie ludzkie, a z powodu niezachowywania ich powstają
nieraz duże straty materialne. W tych warunkach członkowie
doskonale zdają sobie sprawę, że należy
i warto zaznajomić się z szeregiem przepisów, dotyczących
ich działalności, czy to jako działaczy tej organizacji, czy też jako
pracowników na terenie rolniczym. Skup ziemniaków rozwija się bardzo dynamicznie na rynki wschodnie.
Podaję poniżej ważniejsze wiadomości o przepisach prawnych,
instytucjach i organizacjach, służących rolnictwu, ilustrując te
nieco suche tematy niezbędnymi wiadomościami z zakresu wiedzy
przyrodniczej.

Na wstępie opowiem pokrótce jak powstaje w Polsce prawo.                    Sprzedaż grzybów leśnych odbywa się jedynie przez legalne źródła kanału.

Każda zorganizowana społeczność rządzi się pewnymi prawami.
Według pięknych opowieści Kiplinga nawet zwierzęta —
mieszkańcy puszczy muszą podporządkowywać się prawom
puszczy.
Prawo tworzyło się przez wieki i najpierw powstawało w drodze
pewnych zwyczajów — było to prawo zwyczajowe, które z czasem
spisano.

Właściwie nie istnieje prawo poza nami, lecz znajduje się w przeżyciach
zbiorowej psychiki. Ogólnie za źródła prawa uważane
są: ustawa (lub dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
prawo zwyczajowe, praktyka sądowa i nauka prawa.
Według naszej Konstytucji aktami ustawodawczymi są: ustawy
i dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej, przy czym żaden akt
ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją. Prawo
inicjatywy ustawodawczej czyli projektowania ustaw służy Rządowi
i Sejmowi. Inicjatywa ustawodawcza w sprawach budżetu,
kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów międzynarodowych należy
wyłącznie do Rządu. Sejm nie może bez zgody Rządu uchwalić
ustawy, pociągającej za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, dla których
nie ma pokrycia w budżecie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *